Co je přirozený porod a jak se na něj připravit.

Přirozený porod je takový porod, který samovolně začne, samovolně bez rutinních zásahů probíhá a také tak skončí. Není do něj nikterak zasahováno. Není vyvoláván ani urychlován. Normální porod je podvědomý proces, který jakmile jednou začne a dobře se rozběhne, dojde zdárně do cíle.

Ačkoli je porod vždy těžká práce, je to proces posilující jak pro matku, tak pro dítě. Ženy, které přemýšlejí o přípravě k přirozenému porodu a pak jej také prožijí, říkají, že jim dodal do budoucna spoustu energie a sebevědomí, kterou potřebují nejen k výchově dětí.
I pro dítě je porod nelehkou zkouškou. Je aktivním účastníkem porodu a jeho úkolem je najít optimální způsob, jak projít porodními cestami. Je to pro ně zážitek náročný, ale také nesmírně posilující.

Přirozený porod má následující výhody:

  • Individuální a osobní zacházení s rodící ženou i jejím partnerem a citlivé zacházení s novorozencem
  • Stahy dělohy jsou pravidelnější, častější a silnější
  • Podporuje se dilatace děložního hrdla
  • Mezi kontrakcemi bývá větší uvolnění
  • Nízké procento epiziotomií a operativních ukončení porodu
  • Rychlé zotavení rodiček po porodu
  • Lepší stav novorozence
  • Bezproblémové šestinedělí
  • Vysoké procento úspěšně a dlouhodobě kojících matek
  • Přirozené posílení vazby mezi všemi členy nové rodiny

Když se zaměříme na subjektivní pocity žen, které porodily přirozeně, tak pochopíme, že porod může být fascinujícím a tvořivým zážitkem. Ženy hovoří o hnutí mysli, o jiném stavu vědomí při porodu. Maminky, které chtějí rodit přirozeně, by měly v dnešní době projít pečlivou předporodní přípravou.

Co je v přípravě k přirozenému porodu nejdůležitější?

Ve skutečnosti dobrá příprava k porodu začíná při sbírání příjemných zážitků na cestě životem a zejména během těhotenství. Sbírat a pamatovat si všechny příjemné vjemy v těhoteství, které navozují příjemné pocity a které mohou pomoci k celkovému uvolnění organismu.

Velmi užitečné je také zaměřit se na nácvik různých relaxačních technik a pak je postupně během porodu využít. Je dobré všímat si, jak nám může pomoci k uvolnění klidný dech, speciálně dlouhý výdech. Hodně pomáhá uvědomit si spojení se zemí.

Normální porod je podvědomý proces. Hladkému průběhu může pomoci, když budoucí maminka s tímto podvědomým procesem zkrátka splyne, když se mu poddá. Čím více se žena tomu silnému podvědomému procesu brání, čím více se jej snaží usměrnit či kontrolovat, plánovat, čím více upřednostňuje během porodu logické intelektuální myšlení před intuicí, tím je pro ni porod náročnější a tím jsou stahy hůře zvladatelné. Je třeba si uvědomit, že zdravá žena je i v dnešní době schopna (má v sobě potenciál) své miminko porodit sama. A to i taková žena, která v jiných situacích své intuici příliš nevěří.

Co je důlžité k přirozenému porodu?

K tomu, aby se žena mohla zcela poddat přirozenému porodnímu procesu, aby mohla vnímat, co jí její vlastní tělo napovídá, aby se mohla chovat podle svého, a tím vlastně porodu napomohla a ulehčila jej, k tomu potřebuje pocit bezpečí a soukromí. Přirozený porod bývá narušen, nejsou-li respektovány základní potřeby rodící ženy: nerušený klid, teplo, intimita a pocit bezpečí. Prožívá-li žena svůj porod v příjemné a uvolněné atmosféře, vyprodukuje její tělo dostatečné množství hormonů potřebných pro spontánní porodní činnost. Aby mohly být vyprodukovány přirozenou cestou, musí během porodu pracovat naplno příslušné části ženina mozku. Porod „řídí“ starší podkorová centra mozku, zatímco mozková kůra se dostává do stavu jakéhosi útlumu vůči okolnímu prostředí. Jestliže ji z tohoto stavu vyrušíme, přirozený porod se „zasekne“ a ke slovu pak musí přijít lékařská technika a medikace – děťátku musí být pomoženo na svět umělými vnějšími technikami. Pokud má zdravá žena takové podmínky, probíhá pak porod většinou hladce. A snad proto, že noc poskytuje méně ruchu a více klidu, porod se často rozbíhá a probíhá v noci.

Kde může žena prožít přirozený porod?

I v běžné, normální porodnici může žena prožít přirozený porod a odnést si zážitek, který ji bude provázet a posilovat po mnoho let. Čím je ale porodnice větší, tím spíše musí ke zvládnutí bezpečné péče o mnoho žen najednou používat vžité postupy a tím je menší naděje na soukromý a zcela individuální přístup během porodu. Čím je porodnice větší, tím je také menší naděje, že žena nebude během porodu zbytečně rušena a že se o ni bude starat pouze jedna nebo dvě osoby, se kterými se už před porodem setkala.

Nevýhodou přirozeného porodu v porodnici je to, že je významně ohrožen zvyky a rutinními postupy porodnice. Zdánlivě neškodnými zásahy jsou třeba protržení vaku blan, časté rušení rodící ženy (nedostatek soukromí), vynucená poloha při vlastním porodu, řízené tlačení, oddělení matky od dítěte v raném poporodním období (v prvních 30 minutách po porodu). Právětyto zdánlivě nevinné zásahy mohou změnit normálně běžící porod v rizikový. Je to paradoxní, ale spoustu komplikací během porodu v porodnici a většinu oněch obávaných náhlých situací způsobuje právě medicínský přístup ke zcela normálnímu fyziologickému porodu a také snaha zdravý, přirozený děj nějakým způsobem poupravit nebo usměrnit.

zdroj: přednášky a publikace Zuzana Štromerová, BSc., porodní asistentka

Přidej se k nám a sdílej.
error20
Tweet 20
fb-share-icon20