Předporodní kurzy Brno

Zveme všechny budoucí maminky se zájmem o přirozený porod do dalšího předporodního kurzu, který začíná od 18. 7. 2024

Příprava na těhotenství a porod podle nového konceptu

Procentuální podíl porodů ukončených císařským řezem z celkového počtu porodů je ve FN Brno cca 25%. To je každý čtvrtý porod. Procentuální podíl indukovaných porodů z celkového počtu porodů FN Brno je cca 23%. To je také skoro každý čtvrtý porod. FN Brno má 32% nástřihu u porodu (episotomie) a 38% rodících žen má u porodu epidurál. To je každá třetí rodící žena. Podíl indukovaných porodů se za poslední roky neustále zvyšuje. U rodiček, které měly uměle vyvolávaný indukovaný porod je 2x větší podíl akutních cisařaských řezů, než u žen, kde se porod rozběhl spontánně. (zdroj: Aperio.cz)
Tato čísla (mimo jiné) jsou výsledkem předporodní přípravy v našich nemocnicích v kombinaci s rutinním vedením porodu v našich porodnicích. A to je také důvod, proč vznikl nový koncept předporodní přípravy, který nevedou zdravotníci vzdělaní a vychovaní oficiálním zdravotnickým systémem. Kurz vedou profesionální terapeuti zabývající se dlouhodobě problematikou přirozeného porodu. Naše přání je tyto čísla změnit k lepšímu.

Dobře víte, že všechny ženy uvolňují u porodu hormonální koktejl. Oxytocin, prolaktin, endorfiny … V současném vědeckém kontextu lze konstatovat, že tento hormonální koktejl je koktejlem hormonů lásky. Hormonů lásky! Můžeme k tomu však ještě doplnit, že v době substituční farmakologie, jsou tyto hormony lásky velmi často nahrazeny léky (například kapačkou umělého oxytocinu) aby nahradil ten přirozený oxytocin. Můžeme znovu pozorovat, a to není jen názor, že na globální úrovni počet žen, které porodí miminko díky uvolnění koktejlu hormonů lásky, se stává bezvýznamným. Hormony lásky se stávají zbytečné ve velmi kritickém období okolo porodu. A vyvstává tu další otázka. Jak dlouho může náš druh přežít, když jsou hormony lásky zbytečné, v kritické fázi života člověka. Je třeba si uvědomit, že v kritické fázi našeho druhu jsme udělali z hormonů lásky zbytečnou záležitost. To je vážné.“

Michel Odent, francouzský chirurg a porodník, jeden z nejvýznamnějších zastánců fyziologického porodu. Pana doktora Odenta považujeme za symbolického patrona našeho těhotenského centra, k jeho dílu a odkazu máme velkou úctu a obdiv.

_____________________________________________________

Milé budoucí maminky, jmenuji se Aleš Sušický a jsem autorem projektu „Příprava na spokojený porod“. Projekt má jednoduchou myšlenku: pomáhat budoucím maminkám s přípravou na těhotenství a porod tak, aby porod nadbytečně (destruktivně) nebolel. Díky tomu, že porod destruktivně nebolí a nemusí se medikovat (urychlovat), porod přirozeně plyne, zpravidla dobře postupuje, nezastavuje se. Maminky při vzpomínce na porod jsou spokojené, nemají špatné vzpomínky na porod a rodí se jim zdravé a spokojené děti. Přicházíme se zcela novým konceptem. Udělat pomocí výživy, práce s psychikou a dalšími postupy vše pro to, aby miminko bylo zdravé. Aby bylo těhotenství zdravé a porod proběhl s co největším přínosem pro maminku a miminko – t.j. přirozený fyziologický porod.

Vycházím z více jak 25 leté terapeutické praxe.

Dvacet pět roků doprovázím maminky u porodu na porodním sále (tradiční čínská medicína, klasická homeopatie) se záměrem, aby porod nadbytečně nebolel , nekomplikoval se a dobře postupoval. Doprovázím nejčastěji maminky, které mají špatnou zkušenost z předchozího porodu (nadměrná bolest, dlouhý vysilující porod, mnoho medikace, císařský řez nebo porod s použitím vakuumextraktoru). Za tu dobu jsem pochopil mnoho vnitřních souvislostí, které současná medicína a porodnictví nezná a nepracuje s nimi. Souvislosti mezi tím, kdy porod nadměrně bolí a dlouho trvá nebo se komplikuje a kdy tolik nebolí (maminka bolest dobře snáší) a porod spokojeně a klidně postupuje. Společně s týmem našich lektorů Vám chceme tyto zkušenosti předat na těhotenských kurzech.

Na tomto těhotenském kurzu Vás budeme učit postupy, které pokud uděláte, tak s velkou pravděpodobností Váš porod zvládnete v klidu, bez komplikací. Porodní bolesti, kterých se většina maminek logicky bojí, budete vnímat spíše jako „intenzivní pocity“. Nabídneme Vám postupy a nástroje, díky kterým nemusíte u porodu trpět a odnést si z porodu obrovské vyčerpání a bolestný zážitek. 

Díky zpětné vazbě, kterou s našimi maminkami po porodu máme, můžeme dnes zodpovědně prohlásit: Těhotné maminky, které prošly naším kurzem a řídily se našimi doporučeními, rodí bez komplikací, plynule, bez zbytečné medikace. Naše maminky mají oproti běžnému statistickému průměru naprosté minimum císařských řezů a porodů vakuumextraktorem. Absolventky našeho kurzu zvládají porodní bolesti dobře a velmi dobře zpětně hodnotí svůj porod. Stížnosti na nadměrnou nesnesitelnou bolest u porodu jsme u našich maminek v rámci zpětného hodnocení porodu nezaznamenali.

Příprava na porod podle konceptu „spokojeného porodu“ 

Příprava na porod podle nového konceptu spokojeného porodu má tyto jednoduché cíle.

Předporodní kurz

1. Mít spokojený porod, který nadměrně nebolí, dobře postupuje, nekomplikuje se.
2. Mít spokojené a zdravé těhotenství, bez komplikací

Těmto cílům je podřízený celý koncept a náplň kurzu naší předporodní přípravy. A abychom těchto cílů mohli dosáhnout, tak je důležité začít s předporodní přípravou, co nejdříve. Klidně už od ukončeného 3. měsíce těhotenství. Čím dříve totiž začneme, tím lepších výsledků můžeme dosáhnout.

Příprava na porod vás naučí, jak zvládnout bolest u porodu

Naše příprava na porod nedává důraz na to, jak u porodu farmakologicky tlumit již existující bolest (i když se tomu a priori nebráníme). Naučíme vás co udělat ještě před porodem, aby porod sám o sobě bolel co nejméně. Jde to, je to ověřené praxí. Nikomu neslibujeme bezbolestný porod, to není fyziologicky ani možné. Ale destruktivní bolest u porodu, která se nedá vydržet a na kterou se musí nasadit silné léky (které pak často sami o sobě porod komplikují), nemusí být. A porod nemusí velmi dlouho trvat, nemusí být indukovaný. Naučíme vás, co dopředu udělat, aby u porodu nenastala nadměrná destruktivní bolest – stav, který bude vyžadovat nasazení analgetik a opiátů, které často porod zkomplikují. Naučíme vás, co dopředu udělat, aby porod dobře postupoval, neprotahoval se a nekomplikoval se. To je náš cíl a základní myšlenka „spokojeného porodu“. Tomu je přizpůsoben celý koncept předporodní přípravy.

Proč si vybrat právě nás

Příprava na porod

1). Asi to nejdůležitější je, že u nás dostanete praktické návrhy, co můžete konkrétně Vy (ve svém současném stavu a situaci) udělat pro to, aby Váš porod nadměrně nebolel, nekomplikoval se a dobře postupoval. Tento kurz koncipoval terapeut, který ví, proč porody mohou destruktivně bolet, nepostupovat nebo se komplikovat. Nejsou to žádné tajné objevy, jsou to vlastně úplně obyčejné věci, které znali a respektovali již naši předci. Bohužel se to dnes nikde na školách pro porodní asistentky ani lékařských fakultách neučí.

2). Naše předporodní příprava je prezenční. Nepoužíváme předtočené videa ani on-line výuku. Prezeční příprava je podle našich zkušeností základ úspěchu u porodu. My máme opravdu v úmyslu Vás na porod prakticky připravit. A to podle našich zkušeností nejde „koukáním“ do počítače.

3). Naše příprava na porod je založena na individuálním přístupu (max. 8 maminek v kurzu). Žena dostane informace, které jí přímo pomůžou a ji samotnou připraví na porod. Nebudeme Vás zahlcovat kvantem všeobecných informací, protože každý porod je individuální a co pomůže jedné mamince, nemusí pomoci jiné.
Komplexní přípravou vás provedou dva zkušení terapeuti. Věci, které Vás budeme učit, vycházejí z mnohaleté terapeutické praxe s těhotnými a na porodním sále.

4). I když máme velkou úspěšnost – co se týče minima císařských řezů, bolesti u porodu, medikace u porodu a celkového dobrého pocitu z porodu u našich absolventek kurzu, i když máme v podstatě individuální přípravu (8 maminek v kurzu), přesto patříme v Brně k nejlevnějším předporodním kurzům. Proč to děláme? Aby si v dnešní zvláštní době mohl dovolit kvalitní předporodní přípravu každý. Je to naše filosofie. Nechceme, aby peníze byly překážka k tomu, aby se mohli budoucí rodiče dobře připravit na porod. Kvalitní předporodní příprava je základ k dobrému porodu. A dobrý porod je základ zdraví našich dětí a naší populace.

Podrobnosti o předporodním kurzu, cenu a další informace včetně přihlášení naleznete zde >>